Główna
Best 20
Zaloguj /
Rejestracja

Regulamin serwisu bestofbest.pl


1. Korzystanie z Serwisu.

- Korzystanie z Serwisu bestofbest.pl jest nieodpłatne dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
- Pomoc techniczną i informację na temat korzystania z Serwisu można uzyskać wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@bestofbest.pl.
- W tym Serwisie nie sa umieszczone żadne pliki, a jedynie informacje na ich temat (tytul, link zewnętrzny itp.).
- Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów,
  które mogą być sprzeczne z prawem.
  Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego usunięcia z listy użytkowników.
- Zgadzasz się na dodawanie linków (utworów) tylko i wyłącznie z serwisu Youtube.
- Przyjmujesz do wiadomości, że administrator i moderator tego serwisu mają prawo do usuwania Twojego komentarza lub dodanego linku w każdej
  chwili jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane
  bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże administrator i moderator nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania
  hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

2. Rejestracja i Ochrona Danych Osobowych.

- W celu uzyskania pełnego dostępu do serwisu użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny. Wypełnienie formularza jest niezbędne aby otrzymać
  indywidualną nazwę użytkownika i hasło.
- W formularzu rejestracyjnym należy podać: login, hasło, e-mail.
- Użytkownik dodając Informacje podczas rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.
- Adres e-mail jest wykorzystywany dla potwierdzenia rejestracji i dodania linku.
- W momencie rejestracji osoba korzystająca z serwisu (Użytkownik) wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
  Administratora w celach: obsługi uczestnictwa Użytkownika w serwisie, przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną na adres
  e-mail podany w formularzu.
- Każdy zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z serwisu i usunąć swoje konto.
  W tym celu należy skontaktować się z Administratorem serwisu na adres e-mail: kontakt@bestofbest.pl.

3. Ustalenia końcowe.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
  Właściciel - Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkowników z serwisu
  w sposób sprzeczny z zaleceniami regulaminu. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.
  O wszystkich zmianach będzie powiadamiał na adres e-mail przesłany w formularzu. Każdy Użytkownik rejestrując się w serwisie potwierdza, że
  zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.